Kerja-Kerja Kursus -

Selamat datang pelajar yang mengambil kursus Pendidikan Islam. 
Nama Pensyarah: Ustaz Abd Aziz bin Harjin, No. 7, Pink House, UiTM Perlis. 
Tel: 04-9874481
Hp: 019-4741678

Penilaian Kursus CTU101 (Prinsip-Prinsip Asas Islam) 

60% = Peperiksaan akhir semester
Bahagian A = 30 soalan objektif (15 markah) 
Bahagian B = 10 soalan betul / salah (5 markah) 
Bahagian C = 3 soalan subjektif pilih 2 sahaja (40 markah) 

40% = Kerja kursus
20% ujian 1 dan 2 (20 markah) 
10% esei (10 markah) 
05% pembentangan (5 marakah) 
05% komitment (5 markah) 

Penilaian Kursus CTU551 (Tamadun Islam dan Tamadun Asia) 

60% = Peperiksaan akhir semester
Bahagian A = 60 soalan (30 markah) 
Bahagian B = 3 soalan pilih satu sahaja (30 markah) 

40% = Kerja kursus
20% ujian 1 dan 2 (20 markah) 
15% esei (15 markah) 
05% pembentangan (5 markah) 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com